Undervisning

Mellan 1990 och 2015 undervisade jag framför allt i psykologi men också i genusvetenskap, social omsorgsvetenskap, socialt arbete och hälso- och sjukvårdsadministration på grundnivå, avancerad nivå, forskarutbildningsnivå och uppdragsutbildningar. Min sammanlagda undervisningserfarenhet omfattar omkring 3000 undervisningstimmar under 25 år.


Jag har varit ansvarig för utformning, planering och genomförande av flera olika kurser och utbildningar vid Karlstads universitet.


  • Två omgångar av den två-åriga Grundläggande psykoterapiutbildning, steg-1. Uppdragsutbildning vid HiK 1994 – 1998.
  • Orienteringskurs i kognitiv psykoterapi 5p. Uppdragsutbildning vid Kau 2005-2006.
  • Introduktion till familjeterapi 10p. Uppdragsutbildning vid Kau 2006-2008.
  • Forskarutbildningskursen Genusperspektiv inom psykologi, 3p, Karlstads universitet, 2007.
  • Forskarutbildningskursen Kvalitativ forskningsmetod 7,5p vid Karlstads universitet, 2008.
  • Psykoterapiforskning 10p. Fristående D-kurs i psykologi vid Karlstads universitet 2009-2010.

 

En väsentlig del av min undervisning har bestått av handledning av uppsatser på C-, D-, Master- och forskarutbildningsnivå i psykologi, socialt arbete och vård- och stödsamordning. Jag har handlett 10 examensarbeten för studerande vid legitimationsgrundande utbildningar i psykoterapi vid Umeå universitet, Göteborgs universitet, St Lukas Utbildningsinstitut Stockholm, Linnéstadens Psykoterapiinstitut Göteborg, Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning SAPU, Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi Stockholm, S:t Lukas utbildningsinstitut Göteborg, till godkända resultat. Jag har varit biträdande handledare för två doktorander i psykologi vid Karlstads universitet.