knop

Mina behörigheter, examina, utbildningar och egenterapeutiska erfarenheter

• Legitimerad psykolog. 1982. Socialstyrelsen.
• Legitimerad psykoterapeut. 1992. Socialstyrelsen.

• Specialistbehörighet i klinisk psykologi. 1996. Sveriges Psykologförbund.
• Specialistbehörighet i pedagogisk psykologi. 1997. Sveriges Psykologförbund.

• Fil kand-examen. 1971. Göteborgs universitet.
• Psykologexamen. 1987. Göteborgs universitet.
• Filosofie doktorsexamen. 2005. Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet.

• Orienteringsutbildning i Kognitiv Psykoterapi, 50 timmar. 2008. Center för Cognitiv Psykoterapi och Utbildning i Göteborg.
• KBT för legitimerade psykologer med psykodynamisk grund, två terminer. 2008-2009. Mindmatter.
• Det existentiella samtalet, 30hp halvfart två terminer. 2014 – 2015. Södertörns högskola Centrum för praktisk kunskap i samarbete med SEPT Sällskapet för existentiell psykoterapi.

• Två års grupp-psykoterapi. 1973 – 1975. Leg läkare och psykiater Hans Agerberg gruppledare.
• Psykodynamisk samtalsterapi och symboldrama. 1985-1992. Psykoterapeut Monica Clevström.
• Musikpsykoterapi. 1995-1997. Psykoterapeut Monica Clevström.
• Transpersonell psykoterapi. 1999 – 2001. Psykoterapeut Eva Cállmin.
• Floatingsessioner. 2001-2003. Psykologiska laboratoriet vid avdelningen för psykologi vid Karlstads universitet.