erfarenhet

Forskning

Jag hade anställning vid Karlstads universitet mellan 1990 och 2015. På halvtid arbetade jag med undervisning, handledning och forskning vid Avdelningen för psykologi, Jämställdhetscentrum och FoU Välfärd Värmland (www.kau.se)

Min vetenskapliga verksamhet har haft två huvudsakliga inriktningar.

• En genusvetenskaplig inriktning som fokuserat kön och genus i allmänhet och män och manlighet i synnerhet.
• En socialpsykiatrisk inriktning som bedrivits i nära anslutning till verksamheter inom socialtjänsten och landstingets psykiatri och som fokuserat psykisk hälsa, rehabilitering, återhämtning, psykosocialt behandlingsarbete, psykoterapi, psykiatri och socialpsykiatri.

Resultaten av min forskning har jag redovisat framförallt i olika former av artiklar, kapitel, rapporter och monografier. En pdf-fil med min publikationsförteckning kan laddas ned via länken nedan.

 

Förteckning över skriftliga arbeten