Undervisning

Jag har undervisat framförallt i psykologi men också i genusvetenskap, social omsorgsvetenskap, socialt arbete och hälso- och sjukvårdsadministration på grundnivå, avancerad nivå, forskarutbildningsnivå och uppdragsutbildningar.

Jag har varit ansvarig för utformning, planering och genomförande av flera olika kurser och utbildningar vid Karlstads universitet:

• Två omgångar av den två-åriga Grundläggande psykoterapiutbildning, steg-1 Uppdragsutbildning vid Högskolan i Karlstad 1994–1998.
• Orienteringskurs i kognitiv psykoterapi 7,5hp. Uppdragsutbildning vid Kau 2005–2006.
• Introduktion till familjeterapi 15hp. Uppdragsutbildning vid Kau 2006–2008.
• Forskarutbildningskursen Genusperspektiv inom psykologi, 4,5hp, Karlstads universitet, 2007.
• Forskarutbildningskursen Kvalitativ forskningsmetod 7,5p vid Karlstads universitet, 2008.
• Psykoterapiforskning 15hp. Fristående D-kurs i psykologi vid Karlstads universitet 2009–2010.

Jag har varit handledare för uppsatser på B-, C-, D-, Master- och forskarutbildningsnivå i psykologi, socialt arbete och vård- och stödsamordning. Jag har handlett 10 examensarbeten för studerande vid legitimationsgrundande påbyggnadsutbildningar i psykoterapi och jag har varit biträdande handledare för två doktorander i psykologi vid Karlstads universitet.