Psykoterapi

1974–1988
Psykoterapeutiska och psykoterapirelaterade uppdrag under handledning

• Barnpsykiatriska kliniken (BUP) i Göteborg.
• Fagareds ungdomsvårdsskola i Lindome.
• Skolan och barnomsorgen i Hammarö kommun.

1988–1992
Psykoterapi med vuxna under handledning inom ramen för mitt företag Psykolog Per Folkesson som jag startade 1988.

1992– fortfarande
1992 erhöll jag Socialstyrelsens legitimation som psykoterapeut. Sedan dess har jag bedrivit självständigt psykoterapeutiskt arbete på uppdrag av:

• Enskilda personer.
• Landstinget i Värmland.
• RFHL Värmlandsgårdar.
• Kommuner i Värmland.
• Kriminalvården.
• Invandrarverket.
• Försvarsmakten/Högkvarteret.
• Alna.
• Brolin-Westrell.
• Med flera.

Jag har och har haft vårdavtal med Landstinget i Värmland avseende individualterapi i tjugo år.

 

Handledning

Jag har arbetat med handledning i stort sett lika länge som med psykoterapeutiska uppdrag. Under den senaste tioårsperioden med följande uppdrag:

Enskild handledning
• Medarbetare vid Kvinnojouren.
• Psykolog vid Rättspsykiatriska kliniken i Kristinehamn.
• Psykoterapistuderande vid grundläggande psykoterapiutbildning, steg-1.

Handledning i grupp
• Psykoterapeuter vid St Lukas i Karlstad.
• PTP-psykologer vid Psykologmottagningen för Mödra- och barnhälsovården.
• Skolkuratorer från flera värmlandskommuner.

Grupphandledning
• All behandlingspersonal vid Kristinedals behandlingshem i Fengersfors.
• Alla handläggare inom Frivården i Karlstad.
• Fem arbetslag vid Hinsebergsanstalten i Frövi.
• Personalgrupper vid Häktet i Karlstad.
• Lärarlag vid Nobelgymnasiets IMAS och IA+ program.
• Samtliga arbetslag vid Plateas behandlingshem för barn, ungdomar och familjer i Hagfors.
• Familjehem inom Platea. Hagfors.
• Tre arbetslag vid Rättspsykiatriska kliniken i Kristinehamn.
• Tre arbetslag inom LSS-verksamheten i Torsby.
• Arbetslaget vid Hedens HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn i Ekshärad.

Chefshandledning
• Ledningsgruppen vid Kristinedals behandlingshem i Fengersfors.
• Förvaltningschef.
• Rektorer och verksamhetschefer inom skolan.

Handledning av uppsatser och avhandlingar
Jag har varit handledare för 10 studerande i deras examensarbeten vid legitimationsgrundande påbyggnadsutbildningar i psykoterapi vid:

• Umeå universitet.
• Göteborgs universitet.
• St Lukas Utbildningsinstitut Stockholm.
• St Lukas Utbildningsinstitut Göteborg.
• Linnéstadens Psykoterapiinstitut Göteborg.
• Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning SAPU.

Jag har varit handledare för drygt 100 studenter i psykologi, social omsorgsvetenskap och socialt arbete vid Karlstads universitet i deras uppsatsarbeten på B-, C-, D- och Masternivå och biträdande handledare för två doktorander i psykologi vid Karlstads universitet.

 

Egen handledning

• Individuell praktikhandledning. Psykolog Anita Berndtsson. Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Göteborg. 1974–1975.
• Individuell handledning. Barnpsykoterapi. Psykolog Birgitta Steg. 1980–1982.
• Handledning i grupp. Barnpsykoterapi. Psykolog Gunilla Henriksson. 1982–1987.
• Individuell psykoterapihandledning. Psykodynamisk. Psykolog Christer Radebrink. 1990–1992.
• Individuell psykoterapihandledning. KBT. Psykolog Göran Sunna. 1993–1994.
• Individuell psykoterapihandledning. Jag-strukturerande psykoterapi. Psykolog Annika Stencrantz. 2005–2006.
• Individuell handledning. Organisation–grupp–individ. Psykolog Ingela Magnusson. 2008–2014.